Zamítnutí hypotéky se mnohdy může žadatelům zdát neopodstatněné. Přesto platí, že každý z nich je posuzován podle přesných interních pravidel. Ty ale bývají, hlavně u bank, které nerady u půjček riskují, velmi přísné. Je sice pravda, že vlastní špatnou finanční minulost už nezměníte, některé věci u žádosti ovlivnit můžete. Zvlášť, když některé banky zamítají kvůli maličkostem. Ublížit vám může i taková věc, že informace neuvedete tak, jak to banka vyžaduje. Abyste se podobných, mnohdy neúsmyslných, chyb vyvarovali, připravili jsme si seznam nejčastějších důvodů, které vedou k zamítnutí žádosti o půjčku. 

Špatně uvedený příjem

Mnoho lidí, ze strachu, že banka nebude považovat jejich příjmy za dostatečně vysoké, může uvést vyšší příjem, než skutečně má. Mnohdy to ale není úmysl – banka uznává jen oficiální a prokazatelné příjmy z konkrétních zdrojů. Mezi ně patří: zaměstnání na HPP či zkrácený úvazek; brigáda na DPČ; podnikání (jako hlavní i vedlejší činnost); pronájem movitých i nemovitých věcí; výsluhový příspěvek; renta; důchod; mateřský či rodičovský příspěvek. Jestliže ale máte peníze ze směn na DPP nebo dokonce z činnosti „načerno”, není možné je do pravidelného výdělku započítat. Výši příjmu také uvádějte přesně, podle toho, co vám chodí na účet. Není možné částku zaokrouhlovat. 

Nesplněná kritéria nastavená ČNB

Česká národní banka přesně definuje čtyři kritéria, která musí splňovat každý žadatel o hypotéku. A banky tyto kritéria přísně kontrolují. 

DSTI

Měsíční splátka všech vašich splátek nesmí být vyšší než 50 % vašeho čistého měsíčního příjmu (pokud je vám do 36 let). U lidí na starších je tato hranice nastavena na 45 %

DTI

Výše hypotéky nesmí být vyšší než 9.5násobek vašeho čistého ročního příjmu. Toto opět platí pro lidi žádající do 36 let věku, pro starší je to 8.5násobek. Vzorec, jak si maximální výši půjčky vypočítat je následující: čistý měsíční příjem x 12 x 9.5 (případně 8.5).

LTV

Hodnota hypotéky nesmí překročit 90 % hodnoty nemovitosti v případě, že je vám méně než 36 let. U starších žadatelů je to 80 %. V praxi to znamená, že úvěrem můžete pokrýt pouze 90 % (80 %) nákladů za nemovitost a zbytek musíte doplatit z vlastních úspor či ručit jinou nemovitostí. Při pořizování domu či bytu musíte tak mít našetřené nějaké vlastní peníze. 

Krátká doba zaměstnání či podnikání

Banka před poskytnutím úvěru chce mít jistotu, že váš příjem je skutečně stálý. A nezáleží přitom, jestli pramení ze zaměstnání nebo z podnikání. Častým důvodem zamítnutí ale bývá krátké trvání příjmu. A bohužel nemáte vyhráno ani v případě, že máte smlouvu se zaměstnavatelem na dobu neurčitou. Banky tak uznávají žadatele, kteří: pracují u jednoho zaměstnavatele alespoň 12 měsíců a mají buď smlouvu na dobu neurčitou nebo jim smlouva na dobu určitou už byla prodloužena (ať už o další rok nebo na neurčito); pobírají výsluhový příspěvek; mají další oficiální příjem jako rentu, důchod či státní příspěvek; dokáží doložit nejméně jedno daňové přiznání u půjček do 3.5 milionu korun a alespoň 2 u žádostí o vyšší částku. 

Banky se snaží mít jistotu, že vhodný příjem budete mít i v budoucnosti a že neměníte zaměstnání každé tři měsíce

Problémem jsou další úvěry

Každá banka si nejen ověří vaši finanční situaci, ale také zhodnotí, zda zvládnete měsíční splátky hradit. Velmi často vás banky odmítnou právě kvůli dalším aktuálním, nesplaceným půjčkám. Kdyby vám další úvěr poskytly, vy byste mohli přesáhnout stanovenou hranici DSTI, jak bylo vysvětleno výše.

Špatná či žádná úvěrová minulost

Paradoxem je, že pokud jste nikdy žádnou půjčku neměli, může vám to při žádosti o hypotéku ublížit. Banka totiž podle minulých úvěrů posoudí, jak zvládáte dostávat svým závazkům. Tedy pokud jste už v minulosti půjčku měli a úspěšně splatili, banka vidí, že jste spolehliví. Předchozí úvěry vám ublíží jestliže jste splátky posílali pozdě. 

Registr dlužníků

Jako žadatel o půjčku budete vždy prověřeni v databázích, do kterých přispívají bankovní i nebankovní poskytovatelé úvěrů a také další společnosti (např. mobilní operátoři, dodavatelé energií apod.). Pokud se v některém registru (mezi nejvýznamnější patří BRKI, Solus a NRKI) objevíte, banky vaši žádost okamžitě zamítnou. Naštěstí můžete za určitých podmínek požádat o vymazání z registru dlužníků. Minulé chyby vás tak nemusí provázet celý život. 

Nevyhovující nemovitost

Při posuzování toho, jestli vám banka poskytne hypotéku, se zaměřuje i na samotnou nemovitost, kterou plánujete zakoupit. Možná překvapivě banky nepřijmou každou nemovitost. Problém nebudete mít s byty či domy ve velkých městech. Narazit ale můžete u domu, který stojí v záplavové oblasti a hrozí tak velmi reálné riziko jeho poškození, nebo když je na domě věcné břemeno (např. někdo v domě musí dožít). U těchto nemovitostí může banka váhat. 

Hazard či špatný styl života

Každý může se svými penězi nakládat, jak chce. Přesto banky považují utrácení peněz za určité aktivity za rizikové. Pokud tedy uvidí, že každý měsíc utrácíte dost peněz za hazard, půjčujete si na dovolenou nebo jinak neuváženě a nekontrolovatelně utrácíte, může žádost o hypotéku zahrnout. Samozřejmě je těžké definovat, co vlastně neuvážené utrácení znamená. Pokud si pravidelně sázíte sportku, tak tolik nevadí, ale jestliže trávíte několik dní z měsíce v kasinu, může to už být problém. Hlídat si i toto je poměrně novým doporučením ČNB