Situace na hypotečním a realitním trhu není pro zájemce o vlastní bydlení příliš příznivá. Sazby hypoték se drží na historických maximech a ceny nemovitostí (i přes nízký zájem o ně) klesají jen velmi pomalu. Počínaje 1. červencem byl Českou národní bankou deaktivován limit DSTI. Co to ale pro nové žadatele o půjčku znamená? 

Co zrušení DSTI znamená

Úvěrový ukazatel DSTI vyjadřuje poměr mezi výší měsíčních splátek hypotečního úvěru a čistým měsíčním příjmem zájemce o půjčku. U žadatelů nad 36 let byla hranice nastavena na 45 % a u žadatelů do 36 let na 50 %. Od 1. července banky tento limit nově nemusí dodržovat. Velmi často ho ale v nějaké podobě zachovávají. I přes zrušení limitu totiž ČNB nabádá banky k opatrnosti.

Limity DTI a LTV zůstávají

Zrušení DSTI rozhodně znamená, že hypotéky jsou dostupnější. Pořád je ale nutné splnit zbývající dva limity – DTI a LTV. První zmiňovaný vyjadřuje poměr výše celkového zadlužení zájemce o hypotéku a výše jeho čistého ročního příjmu. Horní hranice je u žadatele nad 36 let nastavena na 8,5násobek ročního čistého příjmu, u osob do 36 let je to 9,5násobek. LTV zase ukazuje procentní poměr mezi výší hypotéky a hodnotou kupované nemovitosti. Horní hranice u zájemců nad 36 let je 80 %, do 36 let je to 90 %.