Sestavením rozpočtu stavby si uděláte představu o tom, kolik zaplatíte, můžete si určit finanční strop či si najít nějaké místo, kde se dá ušetřit. Nejlepší je ale vypracovat si rozpočty hned na několika úrovních. Budete mít tak nad vším lepší kontrolu. 

Druhy rozpočtů

Propočet stavebních materiálů

Stavební materiály jsou první věcí, které musíte při stavbě domu koupit (samozřejmě s vyjímkou pozemku). Udělat si tedy přehled o tom, kolik budou stát, je zásadní. Je to vlastně prvotní náznak toho, kolik za dům zaplatíte celkově. Tento propočet potřebujete také doložit v dokumentech jako návrh stavby nebo územní rozhodnutí. 

Předběžný rozpočet

Následujícím krokem je předběžný rozpočet. Ten se předkládá při žádosti o stavební povolení, hodit se může také při žádosti o hypotéku. Jeho základem jsou informace o agregovaných položkách (umístění a skladbě stěn, stropů a podlah) a o obecně popsaných položkách (dřeve včetně kování a zárubní apod.).

Položkový rozpočet

Položkový rozpočet je nejdůležitějším dokumentem při přípravě stavebního díla. Jde totiž o vyčerpávající soupis všeho, co budete platit. Stavba se tímto dokumentem po celou dobu finančně řídí. Tento soupis vám také pomůže porovnávat nabídkové ceny a také kontrolovat, jak je rozpočet postupně čerpán. Položkový rozpočet sestavíte podle důkladné projektové dokumentace.

Souhrnný rozpočet

V souhrnném rozpočtu se sepisují všechny typy nákladů, které k realizaci stavby potřebujete. Díky němu se můžete podívat na proces stavby jako na celek. Uvádí se zde základní a vedlejší rozpočtové náklady a také výpočet daně z přidané hodnoty. Velmi důležitý je tento dokument při žádosti o stavební povolení. 

Kontrolní rozpočet

Kontrolním rozpočtem se ověřuje, zda použité položky a jednotlivé ceny jsou oceněny ve správné cenové úrovni. 

Rozpočet skutečného provedení stavby

Tento dokument se vytváří až po dokončení stavby. Zachycuje, jak skutečně byla nakonec stavba provedena.