Když se rozhodnete ukončit smlouvu o penzijním spoření, je důležité znát postup, jak to udělat správně. V opačném případě byste mohli přijít až o statisíce. Ukážeme si, jak se něčemu takovému vyhnout. 

Existuje několik způsobů, jakými je možné penzijní spoření ukončit. Zvolený způsob a životní situace pak určují to, jak moc (pokud vůbec) budou naspořené prostředky kráceny. Prvním způsobem je jednorázový výběr. To můžete udělat, pokud je účastníkovi přes 60 let a smlouva platí alespoň 5 let. Zaplatíte ale 15% daň. Jestliže spoření ukončíte tak, že budete chtít vyplácet penzi méně než 9 let, zaplatíte 15% daň jen z výnosů, které produkt přinesl. Úplně osvobozené od daní je spoření, pokud si penzi necháte vyplácet po dobu 10 a více let.

Rozhodnete-li se ukončit spoření než dovršíte 60 let, půjde o tzv. výplatu odbytného. Vrátíte při něm veškeré příspěvky od státu a navíc zaplatíte daň z výnosů a příspěvků zaměstnavatele. 

Invalidní důchod

Další možnou situací je, že nastoupíte do invalidního důchodu. V takovém případě můžete penzi čerpat z transformovaných fondů z penzijního spoření. To ale pouze pokud ji máte ve smlouvě předem sjednanou. Existuje ještě jedna podmínka vyplácení – musíte zaplatit alespoň 36 příspěvků. Penze bude vyplácena minimálně 3 roky a už není nijak zdaněna.

Převod odbytného

Může se také stát, že si z penzijního spoření budete chtít převést odbytné na jiný produkt ke spoření na penzi (doplňkové penzijní spoření). Zde se nemusíte bát žádných finančních postihů. Za tuto operaci neexistuje žádná sankce v podobě daní nebo krácení.