Konsolidační balíček byl schválen. Poslanecká sněmovna si od něj slibuje, že se v příštím roce sníží deficit státního rozpočtu o 94,1 mld. Kč a v roce 2025 o dalších 53,4 mld. Kč. Proto se tomuto balíčku také někdy říká ozdravný. Jakými opatřeními chce vláda tyto peníze získat? Ty nejdůležitější si představíme v dnešním článku. 

Vzroste daň z příjmu právnických osob

Od příštího roku vzroste firmám daň z příjmu právnických osob. Konkrétně to bude ze současných 19 na 21 %.

OSVČ vzrostou odvody na sociálním pojištění

OSVČ čeká zvýšení odvodů na sociálním pojištění. V letech 2024 až 2026 se minimální vyměřovací základ pojistného na sociální pojištění zvýší z 25 % na 40 % průměrné mzdy. V přepočtu je to tedy o pět procentních bodů za rok. Pro 2024 to bude konkrétně zvýšení z 2 944 Kč na 3 852 Kč. Spolu s tím se OSVČ zvýší minimální vyměřování základ u sociálního pojištění z 50 na 55 % základu daně.

Změna v progresi u daně z příjmů fyzických osob

Dnes platí dvě sazby daně z příjmů fyzických osob – 15 a 23 %. Ta vyšší se platí pouze v případě příjmů nad 4násobek průměrné mzdy, což je momentálně lehce přes 160 tisíc. Tato hranice se ale bude měnit. Sníží se na 3násobek, tedy příjem 121 tisíc měsíčně.  Změna se dotkne i OSVČ. Pro ně doteď platilo, že vyšší sazbu daně platili až v případě příjmů nad 48násobek průměrné mzdy, nově to bude při zisku nad 36násobek průměrné mzdy.

Zvýšení nemocenského pojištění u zaměstnanců

V současnosti se platí nemocenské pojištění ve výši 2,1 % hrubé mzdy jako sazba na straně zaměstnavatele. Nově se zavede i na straně zaměstnanců. Konkrétně ve výši 0,6 %. Se mzdou 40 tisíc zaplatí zaměstnanec 240 Kč.

Změny u daňových výjimek a slev na daních

U daně z příjmu fyzických osob se upravuje sleva na dani na manžela/ manželku. Nově se sleva může uplatnit výhradně na manžela/ manželku pečující o dítě do 3 let věku. Zcela se zruší také školkovné. U daně z příjmů právnických osob se omezuje daňová uznatelnost při nákupu osobního vozu pro podnikatelské účely na první 2 miliony Kč z ceny vozu. Nakonec nedojde k úplnému zrušení osvobození nepeněžitých benefitů pro zaměstnance a nadlimitních stravenek, ale pouze se zavede zastropování na úrovni poloviny průměrné mzdy.

Dvě sazby DPH

Počet sazeb DPH se zreduje na dvě – na základní 21% a na sníženou 12%. Do snížené sazby přejdou potraviny (bez nápojů), dětské autosedačky, stavební práce nebo pohřební služby. Naopak sazba se zvýší u čepovaného piva, kadeřnických a holičských služeb, oprav obuvi, u kožených výrobku a kol, u služeb umělců a autorů, u úklidových prací a u dalších. DPH se zvýší i u léků, které byly doteď v 10% sazbě. Jedinou výjimku mají knihy, které jsou od daně osvobozeny.

Daň z tabákových výrobků

U tabákových výrobků (cigaret, doutníků, tabáku na kouření a cigarillos) se zvýší spotřební daň v roce 2024 a 2025 o 10 % a v roce 2026 o dalších 5 %. U alternativních produktů se zavede 4letý postupný růst zdanění e-cigaret. Bude to až 10 Kč/ 1 ml náplně a u nikotinových sáčků je cílovou částkou 1,7 Kč/ g.

Zvýšení ceny dálniční známky a její pravidelná valorizace

Cena dálniční známky se zvýší z 1 500 Kč na 2 300 Kč ročně. Spolu s tím se zavede valorizační mechanismus, který bude reflektovat výši inflace.

Snížení státní podpory u stavebního spoření

U všech nových i stávajících smluv bude maximální státní podpora stavebního spoření jen 1 000 Kč ročně.