Půjčit si peníze ve zkušební době není zrovna nejlehčí. Přesto je to možné. O půjčku v tomto období byste ale měli žádat jen v nejnutnějších případech. Nese to sebou přeci jen určitá rizika. 

Banky před schválením půjčky ve zkušební době vyžadují určité záruky. Zaprvé musíte být ve zkušební době, ne výpovědní. Jestliže už máte uzavřenou pracovní smlouvu na dobu určitou, nesmí končit během tří měsíců od podpisu žádosti o půjčku. Bance také ještě musíte doložit potvrzení o dalším příjmu.

Tyto podmínky mají chránit především žadatele o půjčku. O zaměstnání ve zkušební době můžete přijít rychle a nečekaně a bez pravidelných příjmů se do finančních problémů dostanete hned. Jakýkoliv další příjem (např. z pronájmu) je proto při žádosti zásadní. Se získáním půjčky vám to pomůže. Platí ale, že každá instituce posuzuje žádosti jednotlivě a do procesu rozhodování zasahuje celá řada skutečností – např. bonita žadatele, dosavadní platební morálka nebo zda má další aktuální úvěry. To vše může fakt, že je žadatel ve zkušební době, převážit.

Půjčte si ve vlastní bance

O úvěr ve zkušební době žádejte v bance, kde máte svůj běžný účet. Když banka vidí pohyb na tomto účtu, že na něj pravidelně chodí dostatečně vysoké částky, může ke schválení dojít rychleji a hladčeji. 

Nebankovní půjčky

Ve zkušební i výpovědní době vám samozřejmě půjčí nebankovní instituce. Takové půjčky sebou ale nesou značná rizika a také nevýhody. Pravidla, které mají banky při půjčkách nastavená, chrání především žadatele. Nebankovní instituce mají tyto pravidla volnější. Také počítejte s tím, že úrok zde bude větší než u bank.