Do teď bylo zvykem, že na začátku února přišel všem osobám samostatně výdělečně činným výpis zaplaceného sociálního pojištění automaticky poštou. To se od letošního roku mění. Česká správa sociálního pojištění změnila přístup a bude dostupný pouze online.

Výpis je nově dostupný na ePortálu ČSSZ a naleznete ho pod názvem „informace o zaplacených zálohách na pojistné na důchodové pojištění OSVČ“. Pokud tedy chcete vědět, kolik jste loni zaplatili na sociálním pojištění, k přihlášení budete potřebovat bankovní identitu, eObčanku nebo datovou schránku. Bez ověřené digitální identity to bohužel nepůjde. Pokud nemáte přístup k technice, můžete k přístupu na portál zplnomocnit jinou osobu, např. svého daňového poradce nebo účetní.

Do 8. února si také zkontrolujte platbu zálohy na zdravotní pojištění. Nové minimum se týká již platby za leden. Na rozdíl od sociálního pojištění, u kterého je čas ještě do podání přehledu za loňský rok. Což je v podstatě až měsíc po termínu, do kterého má být podáno daňové přiznání.

Na ePortálu najdete pohromadě více věcí. Kromě výpisu sociálního pojištění tam třeba je informativní důchodová aplikace. Ta vám na základě dat z vaší dosavadní profese spočítá odhad budoucího starobního důchodu.