V loňském roce byly na půl roku (od března do srpna) odpuštěny minimální zálohy a samotné pojistné ve výši minimálních záloh. OSVČ tedy za toto období musí doplatit jenom rozdíl mezi minimální zálohou a tím, co mají skutečně odvádět. Situace se však komplikuje, pokud jste někdy ve zmiňovaném půlroce, činnost zahájili, nebo ukončili. V takovém případě je nutné uplatnit prominutí jen za část období. Přitom stále platí pravidlo, že se počítá každý měsíc, kdy jste činnost vykonávali alespoň jeden den. V dnešním článku se podíváme, jak správně odpuštění spočítat, když jste nepodnikali celé zmiňované období. 

 

OSVČ hlavní, která zahájila loni činnost

 

1. ledna

Minimální zálohy se musely platit v lednu, únoru a poté od září do prosince. V březnu až srpnu byly zálohy odpuštěny a to znamená, že v přehledu je nutné si dopočítat pojistné s tímto půlročním odpuštěním. Je to tedy 6 x 2352 u zdravotního a 6 x 2554 u sociálního pojištění. Celkově tato OSVČ podnikala 12 měsíců.

 

29. února

Minimální zálohy je nutné zaplatit za únor a poté období září až prosinec. V přehledu se tedy pojistné s půlročním odpuštěním minimálních záloh dopočítá následovně: 6 x 2352 u zdravotního a 6 x 2554 u sociálního pojištění. OSVČ podnikala 11 měsíců.

 

30. dubna

V období duben až srpen se zálohy platit nemusely, to až od září. Pojistné se dopočítá s pětiměsíčním odpuštěním záloh (5 x 2352 u zdravotního a 5 x 2554 u sociálního pojištění). Samostatná činnost byla vykonávána 9 měsíců.

 

1. května

V květnu až srpnu byly zálohy odpuštěny a pojistné se tedy dopočítá s čtyřměsíčním odpuštěním záloh (4 x 2352 u zdravotního a 4 x 2554 u sociálního pojištění). Osoba vykonávala samostatnou činnost 8 měsíců.

 

OSVČ hlavní, která loni ukončila činnost

 

30. dubna

V lednu a únoru OSVČ platila zálohy a v březnu a dubny jí byly odpuštěny. Poté byla činnost ukončena. V přehledu se tedy pojistné dopočítá s dvouměsíčním odpuštěním (2 x 2352 u zdravotního a 2 x 2554 u sociálního pojištění). Osoba podnikal 4 měsíce.

 

1. května

První dva měsíce OSVČ platila zálohy, v období březen až květen ji byly odpuštěny a poté již ukončila činnost. To znamená, že se dopočítá pojistné s tříměsíčním odpuštěním záloh (2 x 2352 u zdravotního a 2 x 2554 u sociálního pojištění). Samostatní činnost byla vykonávána po dobu 5 měsíců.