Koncem srpna projedná Senát novelu zákona o důchodovém pojištění. Ta prodlužuje dobu důchodového pojištění nutnou k odchodu do předčasného starobního důchodu. Zároveň s tím dojde k vyššímu krácení starobního důchodu u předčasných důchodců a upraví se také valorizace. Zmatek pak působí především to, které doby se započítávají pro účely důchodu.

Odchod do předčasného důchodů aktuálně a nově

V současnosti platí, že pro odchod do řádného důchodu potřebujete 35 let platit důchodové pojištění. Do dosažení důchodového věku, ode dne, kdy starobní důchod přiznáváte, vám nesmí chybět více než 3 roky (jestliže je váš důchodový věk nižší než 63 let), nebo 5 let (jestliže je váš důchodový věk alespoň 63 let a dosáhl jste 60 let). Druhou zmiňovanou možnost není v současné době téměř možné získat. Stále se ještě neodchází do důchodu v 65 letech a není tak možné odejít do důchodu pět let před dosažením důchodového věku.

Po schválení novely se doba pojištění nutná k získání předčasného důchodu prodlouží z 35 na 40 let. A do dosažení důchodového věku ode dne, kdy starobní důchod přiznáváte, vám mohou chybět nanejvýš 3 roky.

Co se do doby důchodového pojištění počítá

V celém rozsahu se do důchodů započítává pojištěná činnost jako je zaměstnání nebo samostatně výdělečná činnost. Kromě toho se do doby pojištění započítává (zčásti či úplně) i tzv. náhradní doby pojištění. Tam patří péče o dítě do 4 let věku, péče o osobu závislou na péči jiné osoby, vojenská a civilní služba, doba vedení v evidenci úřadu práce a studium. Poslední zmiňované ale platí pouze do roku 2009 včetně – studium do 18 let se plně hodnotí pouze do roku 1995 a po dosažení 18 let se ve výši 80 % hodnotí studium prvních šesti let do roku 2009. Z 80 % se do pojištění započítává také doba pobírání invalidního důchodu pro invaliditu 3. stupně. A ve stejném výši také doba pobírání dávek z nemocenského pojištění – nemocenská, karanténa, peněžitá pomoc v mateřství před porodem a ošetřovné.

Studentské brigády

Při studiu je běžné, že si studenti přivydělávají nejrůznějšími brigádami. Pokud jde o důchodově pojištěnou výdělečnou činnost, získají alespoň část doby důchodového pojištění. Krátkodobé, i opakované, brigády mohou při výpočtu dodat další potřebné dny i roky. Musí se ale jednat o pojištěnou výdělečnou činnost. Proto sem nepatří dohody o provedení práce s odměnou do 10 000 Kč.