Podaním daňového přiznání to pro OSVČ nekončí. Musí ještě vyplnit přehledy o výši daňového základu pro zdravotní pojišťovnu a ČSSZ. Naštěstí to nejsou nijak dlouhé ani složité formuláře. Přesto se v nich dají udělat chyby. Ty nejčastější si představíme v dnešním článku.

Nepodání přehledů

Prvním chybou může být nepodání přehledů. A to není vůbec tak vzácné, jak by se mohlo zdát. Odevzdat přehled musí totiž i ti podnikatelé, kteří nemají povinnost podat daňové přiznání. Takže pokud jste byli alespoň část roku OSVČ, musíte přehledy odevzdat. A to i v případě, že by vaše příjmy byly nulové. Ve formuláři můžete totiž příjmy a výdaje vyplnit jako nulové.

Lhůty k podání přehledů

Oba druhy přehledů musíte podat nejpozději do jednoho měsíce od doby, kdy podáváte daňové přiznání. Jestliže podáváte daňové přiznání v papírové podobě nejdéle do 2. dubna, přehledy musíte odevzdat nejpozději první pracovní den v květnu. Podáváte-li přiznání elektronicky, musíte tak učinit do konce května a přehledy tak odevzdejte do 3. června. Pozor, pokud nepodáváte daňové přiznání, musíte přehled pro zdravotní pojišťovnu podat už do 8. dubna

Pokud po podání přehledů musíte doplatit nějaké pojistné, učiňte tak do 8 dnů od odevzdání přehledů. Jestliže přehled dodáte 2. května, musíte pojistné zaplatit nejdéle 10. května. 

Chybně vyplněný počet měsíců

Často se chybuje v tom, kolik měsíců se OSVČ netýká minimální vyměřovací základ. Do trvání samostatně výdělečné činnosti se počítá i ten měsíc, kdy jste začali podnikat třeba až poslední den tohoto měsíce. Na druhou stranu do měsíců, kdy se OSVČ minimální vyměřovací základ netýká, se počítají pouze ty, které některá z následujících možností ovlivňovala po celou jeho dobu:

  • plátcem pojistného byl i stát (např. poživatel důchodu, příjemce rodičovského příspěvku apod.);
  • OSVČ pobírala nemocenskou z nemocenského pojištění osob samostatně výdělečně činných (tato skutečnost se musí doložit potvrzením z OSSZ);
  • v zaměstnání bylo odvedeno pojistné vypočtené alespoň z minimálního vyměřovacího základu platného pro zaměstnance;
  • OSVČ dosáhla věku potřebného pro nárok starobního důchodu, ale nesplnila další podmínky pro jeho přiznání;
  • OSVČ byla osobou s těžkým tělesným, mentálním či smyslovým postižením (je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P;
  • OSVČ osobně, řádně a celodenně pečovala alespoň o jedno dítě do 7 let nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku; za celodenní péči se nepovažuje péče u OSVČ, která umístila dítě předškolního věku do školského zařízení na dobu přesahující 4 hodiny denně nebo dítě školou povinné do školského zařízení na dobu přesahující vyučování nebo dítě umístila do zařízení s celotýdenním nebo celoročním provozem.

Chybějící přílohy

Pokud se vám některý měsíc jako podnikatele netýká minimální vyměřovací základ, musíte to doložit. U studentů půjde o potvrzení o studiu, u důchodců o potvrzení o pobírání důchodu. V případě nemoci či mateřství musíte přiložit doklad o nároku na výplatu nemocenské nebo peněžité pomoci v mateřství

Špatný variabilní symbol

Variabilním symbolem u sociálního pojištění není rodné číslo jako u toho zdravotního. Je jím číslo, které jste jako OSVČ obdržela při registraci.

Chybná nová výše zálohy

Chyby se běžně dělají také u stanovení nových záloh. A to hlavně u lidí, za které je současně plátcem stát. Pletou se pak nejvíce nulové a minimální zálohy. OSVČ, za které zdravotní pojištění platí stát, nemusí v prvním roce podnikání zálohu hradit. V druhém roce zálohu už platit musí a to na základě svých příjmů a výdajů. OSVČ, kteří jsou zároveň také zaměstnanci, se zálohy netýkají. 

Nechtěné přihlášení k důchodovému pojištění

Pro OSVČ, jejichž samostatně výdělečná činnost je pouze vedlejším příjmem a ten nedosáhl takové výše, aby vznikla účast na důchodovém pojištění, platí, že se k tomuto pojištění mohou pomocí přehledu dobrovolně přihlásit. Pozor ale na nechtěné přihlášení. Stává se to celkem často a přihlášku nelze vzít zpět. Jakmile je pojistné stanoveno, musíte ho hradit. 

Nezměnění záloh 

Jestliže doplácíte pojistné navíc, musíte také změnit zálohy na sociálním i zdravotním pojištění. U zdravotního pojištění se výše zálohy mění zpravidla už v lednu. Tedy pokud jste loni platili minimální zálohy na zdravotním pojištění, museli jste jejich výši změnit už za leden 2024 na 2 968 Kč. Nová záloha se hradí poprvé za měsíc, ve kterém byl přehled podán.