Když se rozhodnete pořídit si stavební pozemek, zpravidla to znamená, že na něm chcete stavět a poté i žít. Je to tedy dlouhodobá investice. Proto se rozhodně nesmí jednat o impulzivní nákup. Vše si o vyhlédnuté parcele zjistěte, jinak s ní můžete mít v budoucnu samé starosti.  

Právní stav pozemku

Důležité je hned na začátku zjistit, čí pozemek doopravdy je. Nejlepší je se podívat do listu vlastnictví – ten vám spolehlivě řekne, jestli prodávající je i majitel. Pozor třeba na společné jmění manželů. V takovém případě je nutný souhlas obou. Kromě majitele z listu vlastnictví vyčtete také to, zda není pozemek zatížený dluhem, věcným břemenem nebo jestli se na něj nevztahuje exekuční či insolvenční řízení.

List získáte na webu katastru nemovitostí. Částečný výpis získáte zdarma, vyplatí se ale zaplatit za ten úplný. Bude vás to stát 50 Kč za stránku. Můžete také zajít na katastr osobně, tam vám list vystaví za 100 Kč za stránku. Stejnou službu poskytují také pobočky Czech POINTU.

Zbystřete, když na listu najdete symbol P (plomba) nebo hvězdičku. „P“ znamená, že někdo podal návrh na vklad určitého práva. Důležité je zjistit si, o co jde. V nejhorším případě se vám někdo snaží prodat již prodaný pozemek, který čeká na změnu vlastníka. Hvězdička zase ukazuje na nedořešený právní vztah. Může se jednat o nejrůznější věcná břemena. Některá není třeba řešit – nad pozemkem vede elektrické vedení nebo je pod pozemkem potrubí. Jsou ale i horší věcná břemena typu chůze či jízda přes pozemek nebo předkupní právo.

Zátopová oblast

Před nákupem se ujistěte, že pozemek neleží v zátopové oblasti. Taková parcela je výrazně levnější, ale dům na ní postavený je prakticky nepojistitelný. Nebo bude takové pojištění výrazně dražší, než by bylo jinde. Zjistit si míru ohrožení povodněmi můžete na několika místech – na webu České asociace pojišťoven, v informačním systému veřejné správy Povis nebo na portálu Voda České republiky. Případně i na úřadu obce, kde pozemek leží.

Územní plán

Bez ohledu na to, co říká prodávající, si vždy v územním plánu ověřte, zda jde opravdu o stavební pozemek. Také si zjistěte, jaké určení mají okolní parcely – třeba jestli se v blízkosti nemá stavět velká silnice. Územní plán seženete na webu obce či na Informačním webu územního plánování.

Přístupová cesta

Stavební pozemek bez přístupové cesty není možný. Zajímejte se ale také o její kvalitu a o její vlastnictví. V ideálním případě by měla patřit obci nebo vám v rámci kupované parcely. Pokud by náhodou cesta vedla přes cizí pozemek, mělo by být zřízené věcné břemeno ve váš prospěch. Nikdy nespoléhejte na ústní dohodu. V budoucnu byste s tím mohli mít potíže.

Voda, elektřina a plyn

Na kupovaný pozemek by měla být v nejlepším případě zavedena elektřina, voda, plyn i kanalizace. Inženýrské sítě musí být také zkolaudovány. Bez toho nevydá stavební úřad stavební povolení. Doporučuje se uzavírat kupní smlouvu tak, aby zavedení a kolaudace sítí byly závazek prodávajícího. Pohlídat si zasíťování znamená vyhnout se vysokým výdajům navíc.

Okolí pozemku

Při nákupu pozemku je důležité jeho okolí a občanská vybavenost. Vyplatí se vše zkontrolovat osobně. Sami tak uvidíte, jestli jsou v okolí obchody, restaurace, zdravotnická zařízení, pošta, škola či hřiště pro děti. V některých případech je důležitá vzdálenost k zastávce autobusu či vlaku. Zkuste na místo zajet v různé denní doby. Včas tak můžete odhalit, jestli v blízkosti není továrna, JZD, dálnice či letiště, které by vám vadily.

Nájemní smlouva

Nepodceňujte ani případné nájemní smlouvy, které jsou s pozemkem spojeny. Jeho část si mohou pronajímat sousedé nebo třeba místní zemědělské družstvo. Změnou majitele totiž nájemní smlouva nezaniká. V katastru přitom nájem nemusí být ani zapsán. A spoléhat se na to, že vám to prodávající oznámí také nemůžete. Vhodné je proto do kupní smlouvy vložit klauzuli o tom, že pozemek nájemní smlouvou zatížený není.