Před nástupem na mateřskou a rodičovskou dovolenou je více než kdy jindy důležité myslet na zdravotní pojištění. To, kdo platby za toto pojištění platí, se v tomto období může změnit. Jaká pravidla jsou nastavená pro zaměstnance a jaká pro OSVČ si představíme v dnešním článku. 

Když žena odchází na mateřskou dovolenou a byla do té doby zaměstnancem, po dobu mateřské za ni zdravotní pojištění platí stát. Je totiž osobou, která spadá do kategorie státních pojištěnců. U OSVČ je to složitější. OSVČ mohou i během mateřské nadále provozovat svoji živnost. To znamená, že i nadále musí platit nutné zálohy na zdravotní i sociální pojištění. Případně může OSVČ v této době živnost ukončit či přerušit. V takovém případě musí tuto skutečnost nahlásit zdravotní pojišťovně. Když se tak nestane, může pojištěnci naskočit doplatek na zdravotní pojištění

Rodičovské dovolená

Rodičovská dovolená plynule navazuje na tu mateřskou. Výjimkou je jenom situace, kdy OSVČ před porodem nehradily nemocenské pojištění – nemají tak nárok na peněžitou pomoc v mateřství. V takovém případě nastupuje rovnou rodičovská dovolená, není tedy žádná mateřská. Rodičovská dovolená trvá nejdéle do 3 let věku dítěte. Dle zákona musí zaměstnavatel poskytnou rodičovskou dovolenou na tuto dobu. 

Rodičům, kterým se po začátku roku 2024 narodí jedno dítě, smí až do jeho 3 let čerpat rodičovský příspěvek ve výši 350 000 Kč. V případě, že se narodí více dětí najednou, je tento příspěvek 525 000 Kč. Nárok na něj má rodič, který po celý měsíc dennodenně řádně pečuje o dítě. Tato státní podpora se přitom neodvíjí od výše příjmu rodičů. Zároveň rodič může i přes pobírání příspěvku pracovat a vylepšovat tak finanční situaci rodiny. O příspěvek je ale nutné požádat – buď osobně na úřadě nebo online na stránkách ČSSZ. Tam jsou také dostupné všechny potřebné informace.

Zdravotní pojištění během rodičovské dovolené

Pokud byla matka před porodem zaměstnána a je také příjemcem rodičovského příspěvku, tak automaticky spadá do kategorie státních pojištěnců a zdravotní pojištění za ni platí stát. Když během rodičovské nastoupí do práce, platba pojistného přejde zpět na zaměstnavatele.  

U OSVČ existují dvě možnosti. Jestliže žena podnikání během rodičovské neukončí, i nadále musí hradit zálohy na pojistné. Při ukončení či přerušení podnikání během této doby (a oznámení této změny pojišťovně), se stane plátcem zdravotního pojištění stát