Rok 2023 přináší několik významnějších změn v oblasti zdravotního pojištění. A dotkne se všech – zaměstnavatelů, OSVČ i osob bez zdanitelných příjmů. Jak konkrétně?

Minimální záloha pro OSVČ

Prvním lednem byly pomocí vládního nařízení stanoveny údaje o průměrné mzdě a z ní plynoucí redukční hranice pro výpočet důchodů. Tyto údaje jsou důležité také pro výpočet minimálních a maximálních vyměřovacích základů a pojistných záloh pro OSVČ. Průměrná mzda je 40 324 Kč, zálohy se tak zvýší z loňských 2 627 Kč na 2 722 Kč. Minimální vyměřovací základ je polovinou průměrné mzdy roku 2023. Vyšší platbu musí OSVČ odvést už za leden, nejdéle tedy do 8. února.

Vyměřovací základ pro platbu pojistného státem

Trochu jiná situace platí v případě, že za pojištěnce platí stát. Výše platby je totiž určena zákonem o pojistném na veřejném zdravotním pojištění. Novelou byl vyměřovací základ stanoven na 14 074 Kč. Pojistné tak činí 1 900 Kč.

Stejnou částku mohou za zdravotní pojištění zaměstnanců odvádět také ti zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají alespoň 50 % osob s tělesným postižením. Podmínkou je, že tyto lidé musí pobírat invalidní důchod. Při splnění této podmínky se využijí tzv. odpočty a částka je snížena.

Vyměřovací základ zaměstnanců a OBZP

U třetí skupiny – tedy zaměstnanců a osob bez zdanitelných příjmů – je vyměřovací základ stanoven podle výše minimální mzdy. Ta se každý rok mírně mění. Letos byla stanovena 17 300 Kč. Z toho odvozená minimální měsíční platba za zdravotní pojištění je tak 2 336 Kč.