Podle nového vládního konsolidačního balíčku se zvýší nejen sociální odvody pro OSVČ, ale také paušální daň. Na místě je proto otázka, co bude výhodnější. Záleží totiž na faktorech jako je obor podnikání a výše příjmů. Právě na ty se zaměříme v tomto článku.

Zvýší se minimální záloha i vyměřovací základ

V následujících třech letech se bude postupně zvyšovat minimum u sociálního pojištění ze současných 25 % průměrné mzdy na 40 %. S tím, že navýšení by mělo být každý rok o 5 procentních bodů. Když se vezme v potaz aktuální průměrná mzda, minimální sociální pojištění se zvýší na 4 710 Kč. Všechny OSVČ tak budou muset platit tuto částku a to bez ohledu na jejich příjmy. Dále se také počítá se zvýšením vyměřovacího základu, ze kterého se sociální pojištění vypočítává. Nyní je nastaveno na hranici 50 % zisku, zvýšit se má na 55 % zisku.

Poroste také paušální daň

Růst minimální zálohy bude mít vliv také na systém paušální daně. OSVČ, které jsou v prvním pásmu, kde se sociální pojištění počítá právě na základě minimálních záloh, v současné době hradí 6 208 Kč. V roce 2024 si OSVČ  při stejné průměrné mzdě za paušální daň připlatí asi 600 Kč. Kvůli zvýšení vyměřovacího základu naroste paušální daň i ve druhém a třetím pásmu. V druhém pásmu OSVČ platí 16 000 Kč, z toho 7 446 Kč jde na důchodové pojištění. V třetím pásmu je to 26 000 Kč a z toho 11 388 Kč na důchodové pojištění. Nově půjde o 16 745 Kč, respektive o 27 139 Kč.

Příjmy do 1 milionu korun

Paušální daň se vyplatí především OSVČ se 40% paušálem, které mají příjmy do 1 milionu korun a nevyužívají žádné slevy na dani či zvýhodnění. Jestliže mají příjmy těsně pod touto hranicí mohou ušetřit až 100 000 Kč ročně. Naopak pro OSVČ s 80% paušálem je paušální daň vyloženě nevýhodná. U prostředního 60% paušálu záleží na daňových slevách a zvýhodnění a také na výši příjmu. Zde je důležité vše důkladně propočítat.

Příjmy nad 1 milion korun

Při příjmech v rozmezí mezi 1 a 2 miliony korun na paušální dani vydělají OSVČ, které nemají děti, mají 60% paušál a příjmy těsně pod 1,5 milionu korun. Ti, kteří mají 80% paušál a dvě děti by na paušální dani vydělali až v případě, že mají příjmy nad 1,8 milionu korun. Silně nevýhodná je paušální daň pro OSVČ s 40% paušálem, dvěma dětmi a příjmy těsně nad milion korun.